АД сторес ЕООД, ЕИК 206930496,

със седалище и адрес на управление:

гр. Враца
ж.к. ДЪБНИКА, бул./ул. бл. ОРБИТА 7, вх. А, ап. 15

email : adstoreseood@gmail.com

тел. 0879908812